Üreme Sağlığı Kursları İçin Açılmıştır

Acil ve afet durumlarında CSÜS için Minimum Başlangıç Hizmet Sunum Paketi (MISP)Eğitimi, Kriz Durumlarında CSÜS İle İlgili Kurumlararası Çalışma Grubu (IAWG) üyeleri tarafından geliştirilmiştir. Çalışmanın ortakları,Cenevre Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu(UNFPA), Dünya Sağlık Örgütü, Sınır Tanımayan Hekimler(MSF) ve bu alanda çalışan kurumlardır. Bu eğitimde kullanılan materyaller; Doğu, Güneydoğu ve Pasifik Bölgesinde Kriz Döneminde ve Kriz Sonrası Cinsel ve Üreme Sağlığı Programı (SPRINT) ve IAWG online kurs araçlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.

Eğitim programının amacı: Eğitim programı, sağlık çalışanlarının acil ve afet durumlarında öncelikli Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) hizmetleri için koordinasyon becerilerini artırmayı amaçlamaktadır.


Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Eğitici Eğitimi Kursu, Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi kursunu tamamlayan ve eğitici olmak isteyenlere yönelik bir kurstur. Uzaktan sunum becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye temsilciliğinin işbirliği ile “Çocuk yaşta erken ve zorla evliliklere yönelik birinci basamakta sağlık hizmeti ve yönetim  kapasitesini artırma” başlıklı projesi kapsamında açılan kurstur.