Available courses

Kursun Amacı: Halk Sağlığı uzmanlık öğrencileri ile  yüksek lisans ve doktora öğrencilerine temel biyoistatistik konularında bilgi ve beceri kazandırmak.
Öğrenim Hedefleri
Kurs sonunda tüm katılımcıların aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmiştir
1. Biyoistatistikle ilgili temel kavramları tanımlayabilme, 2. Örnekleme yöntemlerinin temel özelliklerini açıklayabilme, 3. Araştırma konusuna uygun örnekleme yöntemini seçebilme ve uygulayabilme, 4. Araştırma konusuna uygun örneklem büyüklüğüne karar verme, 5. Dağılımları tanımlamak amacıyla kullanılan ortalama ve serpilme ölçütlerini hesaplayabilme, dağılımın yapısına uygun ölçütleri seçebilme, 6. Araştırma verilerinin normal dağılıma uygunluğunu değerlendirebilme, 7. Uygun önemlilik testini seçebilme, 8. Sık kullanılan parametrik ve nonparametrik önemlilik testlerini (t testleri, ANOVA, Mann Whitney U, Wilcoxon, Kruskal Wallis, Ki kare testleri) paket programlar yardımıyla uygulayabilme, 9. Paket programlar yardımıyla uygulanan önemlilik testlerinin sonuçlarını yorumlayabilme, 10. Paket programlar yardımıyla basit korelasyon ve doğrusal regresyon analizi yapabilme, analiz sonucunda bulunan değerleri yorumlayabilme, 11. Çoklu doğrusal regresyon ve lojistik regresyon analizlerinin kullanım amaçlarını açıklayabilme, 12. Paket programlar yardımıyla çoklu doğrusal regresyon ve lojistik regresyon analizi yapabilme ve elde edilen sonuçları yorumlayabilme, 13.Klasik psikometrik analizlerden temel geçerlilik ve güvenilirlik ölçütlerini hesaplayabilme, elde edilen ölçütleri yorumlayabilme, 14.  Mevcut istatistik yazılımlarının özelliklerini, sınırlılıklarını, kapasitelerini ve temel özelliklerini tanımlayabilme. Uygun analiz için doğru istatistik yazılımını belirleyebilme


  Uzaktan eğitim becerileri online eğitim vermek isteyen tüm eğitimcilere dönüktür. Online sunum yapma, sınav hazırlama ve değerlendirme, ödev verme gibi becerilerin kazandırılmasını hedeflemektedir. Bunun için MoodleBigbluebutton ve Google Drive yazılımları kullanılacaktır. 


Site announcements

Çevre Sağlığı Kursu hazırlıkları sürüyor

by Tacettin İnandı -

Çevre Sağlığı Kursu hazırlıkları Ahmet Soysal öncülüğünde sürüyor. Güçlü bir eğitim ekibi ile kapsamlı bir kurs oluşturacağımızı düşünmekteyiz. Gelişmeleri sizlerle buradan paylaşacağız. 

Epidemiyoloji ve Sağlık Yönetimi

by Tacettin İnandı -

Epidemiyoloji ve Sağlık Yönetimi Kursları Haziran da başlayacaktır. Hazırlıkları sürmekte olan kursla ilgili duyuruyu yakında paylaşacağız. 

Tacettin İnandı

Biyoistatistik Kursu Mayıs ayında başlıyor

by Tacettin İnandı -

Ekte duyurusunu bulacağınız kursumuz 6 Mayıs'ta başlıyor. Kurs kayıtlarımız başlamıştır. Kursumuz online olarak yapılacaktır. Canlı telekonferanslar, videolar, slayt sunumları ve yapılandırıcı sınavlar içermektedir. Kurs sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. 


Older topics...