Lisan Düzeyi Etkinlikler için oluşturulmuştur

HASUDER Öğrenci Çalışma Grubu üyelerine yönelik, öğrencilerimizin halk sağlığının çalışma alanlarını tanımalarını ve temel halk sağlığı bilgilerini geliştirmelerini hedeflediğimiz eğitim programı.