Site announcements

Spam Klasörü

by Tacettin İnandı -

Değerli Kullanıcılarımız...

Kayıt işlemi ya da daha sonra şifre yenileme işlemleri gibi durumlarda okulumuz üzerinden gelen e-postalar Spam klasörüne düşebilmektedir. Lütfen spam klasörünüzü kontrol ediniz ve Spam Değil diye belirtiniz. 

Saygılarımızla...

Halk Sağlığı Okulu

Çocuk ve Ergen Sağlığı Kursu

by Tacettin İnandı -

Kursun Amacı

Öncelikle halk sağlığı uzmanlık öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ülkemizde ve dünyada çocuk ve ergen sağlığı sorunlarının belirlenmesi için genel kavramlar, sorunları halk sağlığı bakışı ile irdeleyebilme, çocuk ve ergen sağlığının korunması ve geliştirilmesi için çözüm önerileri geliştirmeye yönelik bilgi ve tutum kazandırmaktır.

Öğrenim Hedefleri

Kurs sonunda tüm katılımcıların aşağıdaki bilgi ve tutumları kazanmaları hedeflenmiştir.

 • Çocuk haklarını ve çocuk ve ergenin sağlık hakkını tanımlayabilecek ve savunabilecek
 • Çocuk ve ergen sağlığının önemini, çocuk sağlığının biyolojik, psiko-sosyal, kültürel ve çevresel belirleyenlerini tartışabilecek
 • Çocuk ve ergen sağlığında önemli sağlık sorunlarını tartışabilecek ve bu sorunlara yönelik programları yorumlayabilecek
 • Çocuklu çağında sık görülen hastalıkları, korunma önlemlerini anlatabilecek ve halk sağlığı bakışıyla yorumlayabilecek
 • Çocuk ve ergenlerin okulda sağlık sorunlarını, nedenlerini, korunma ve geliştirilmesi için yapılabilecekleri anlatabilecek, halk sağlığı bakışıyla yorumlayabilecek
 1. Güç koşullar altındaki çocukların sağlık sorunlarını anlatabilecek ve halk sağlığı yaklaşımlarını tartışabilecek
 2. İhmal ve istismarı tanımlayabilecek, çocuk sağlığı üzerine etkilerini tartışabilecek
 • Çocuk işçiliğini tanımlayabilecek, çalışan çocuklar ile ilgili sorunları alınması gereken önlemleri tartışabilecek
 • Ergenlerde üreme sağlığı sorunlarını tanımlayabilecek ve çözüm önerilerini, üreme sağlığını geliştirmeye yönelik eylemleri tartışabilecek
 • Çocuk ve ergenlerde bağımlılık konusunu ve çözüm önerilerini tartışabilecek,
 • Türkiye'de çocuk sağlığı politikaları ve düzeyini tartışabilecek

Katılımcıların özellikleri

Halk sağlığı alanında yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık eğitimi almış veya alıyor olanlar, tıp, hemşirelik, ebelik lisans eğitimi almış ya da almakta olanlara yönelik olarak hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

 

Çocuk ve Ergen Sağlığı Kursu Konu Başlıkları ve Eğiticiler

 

KONU BAŞLIKLARI

EĞİTİCİ

SÜRE

1.                        

Çocuk Hakları – Çocuk ve Ergenin Sağlık Hakkı

Prof. Dr. Muzaffer ESKİOCAK

2

2.                        

Çocuk ve Ergen Sağlığının Psiko-Sosyal ve Kültürel Belirleyenleri

Prof. Dr. Bülent KILIÇ

2

3.                        

Çocukluk Dönemleri ve Çocuk Sağlığının Değerlendirilmesi (Çocuk ve Ergen Sağlığını Değerlendirme Ölçütleri)

Prof. Dr. Burcu TOKUÇ

2

4.                        

Çocuk ve Ergenlerde Büyüme: İzlenmesi ve Sorunlar

Prof. Dr. Burçin NALBANTOĞLU

2

5.                        

Çocuk ve Ergenlerde Psikososyal Gelişme: İzlenmesi ve Sorunlar

Dr. Özlem ÖNEN

2

6.                        

Çocukluk Çağı Bulaşıcı Hastalıklar-Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar (Korunma ve Kontrolü)

Dr. Öğr. Üyesi Burcu KÜÇÜK BİÇER

2

7.                        

Çocukluk Döneminde Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları

Prof. Dr. Ferdane OĞUZÖNCÜL

1

8.                        

Çocukluk Döneminde İshalli Hastalıklar

Prof. Dr. Ferdane OĞUZÖNCÜL

1

9.                        

Çocukluk ve Ergenlikte Bağışıklama

Prof. Dr. Muzaffer ESKİOCAK

2

10.                    

Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Sağlıklı Beslenme ve Beslenme Bozuklukları

Prof. Dr. Günay SAKA

2

11.                    

Çocuklar, Ergenler ve Fizikojeokimyasal Çevre Kirliliği

Doç. Dr. Gamze VAROL

3

12.                    

Çocuklar, Ergenler ve Bağımlılık (Tütün, Alkol, Madde, Teknoloji Bağımlılığı)

Prof. Dr. Gamze ÇAN

2

13.                    

Adölesan Dönemde Üreme Sağlığı

Prof. Dr. Türkan GÜNAY

Dr. Öğr. Üyesi Asya B. BABAOĞLU

3

14.                    

Okul Sağlığı

Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE

3

15.                    

Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Kaza ve Yaralanmalar

Doç. Dr. Neriman AYDIN

2

16.                    

Çocuk ihmali ve istismarı: Toplum temelli yaklaşım ile olgu tartışması

Prof. Dr. Deniz ÇALIŞKAN
Doç. Dr. Seda TOPÇU

2

17.                    

Çocuk İşçiliği ve Çalışan Çocuklar

Prof. Dr. Meral TÜRK

1

18.                    

Olağandışı Durumlarda Çocuk Sağlığı

Prof. Dr. Melikşah ERTEM

2

 

Önemli Tarihler

Kayıt Tarihi: Kursa herhangi bir zamanda kayıt olunabilir

Derslerin Başlangıcı/Bitişi: 25 Ocak – 18 Mart 2021

Sertifikaların Verilmesi: Kursun koşullarını tamamlayanlar, sistemden imzalı karekodlu katılım belgelerini otomatik olarak alacaklardır

Kurs Materyallerine Erişim: En az 2 yıl süre ile videolar, slaytlar, quiz vb erişim sağlanacaktır.

Kayıt adresi:  https://kurs.halksagligiokulu.org/moodle/login/signup.php? Sisteme ilk kez girenler için, daha önce kaydı olanların

Kurs kayıt süreci için tıklayınız


(Düzenleyen: Mithat Temizer - ilk gönderim: 20 Ocak 2021, Çarşamba, 12:38)

(Düzenleyen: Mithat Temizer - ilk gönderim: 20 Ocak 2021, Çarşamba, 12:38)

"Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Kursu" Kayıtlarımız başlamıştır

by Tacettin İnandı -

UNFPA Türkiye'nin desteği ile Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) in yürüttüğü, Ekim 2020'nin son haftasında başlayacak olan  "Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Kursu"na Kayıtlarımız başlamıştır. Kursa misafir olarak erişim de olanaklı olmakla birlikte, https://kurs.halksagligiokulu.org/ sitesine kayıt olduktan sonra kendinizi kursa kayıt edebilirsiniz. Kursa kayıtlar ücretsizdir. 

Kursa Sağlık Alanında çalışan herkes kayıt olabilir. Daha fazla bilgi için tıklayınız


Yeni Sunucuya Taşındık

by Tacettin İnandı -

Değerli Kullanıcılarımız,

Yeni Sunucumuza taşınmış bulunuyoruz. Geçici aksaklıklar için hoş görmenizi diliyoruz. 

Keyifli çalışmalar ve başarılar diliyoruz.

Sunucu Değişikliği

by Tacettin İnandı -

Değerli Katılımcılar...

Okulumuz altyapısını güçlendirmek amacı ile sunucu değişikliği planlanmıştır. 

19.6.2020 ile 20.6.2020 tarihlerinde yapacağınız bazı etkinlik raporları ve tamamlama işlemleri yeni sunucuya taşınamayabilir, sizin için bu bir sorun oluşturacak ise, etkinliklerinizi 1-2 gün ertelemenizi öneririz.    

Bu arada okula yeni kayıt işlemi kısa bir süre için durdurulacaktır. 

Olabilecek aksaklıklar için şimdiden hoş görmenizi diliyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla...

Halk Sağlığı Okulu Kurs Kayıt Politikasında Değişiklik

by Tacettin İnandı -

Değerli Katılımcılar

Okulumuz altında açılan kurslara gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Okul Yönetim Kurulu  olarak yeni kurslar açmak ve var olan kursları da daha etkin hale getirme çabası içindeyiz. Okulumuzda kayıtlı kullanıcı sayısı 500’e yaklaşırken, açılan kurs sayımız 4’tür. Okulumuz halk sağlığı alanında önemli bir eğitim ortamına dönüşmektedir.

Halk Sağlığı Okulu daha öncesinde belirli tarihlerde açılıp kapanan kurs kayıt ve tamamlama politikasında değişikliğe gitmiştir. Yeni politikası kursların sürekli açık tutulması şeklindedir. Bundan böyle kurslarımıza her an kayıt yaptırılabilir.  Böylelikle yürümekte olan 4 kursumuza kayıtlar yeniden açılarak bitiş tarihi olmaksızın kayıt yapılabilecektir. Kursla ilgili koşulları yerine getirenler, tüm etkinlikleri tamamlayanlar ve son değerlendirmeden 75 üzerinde alanlar, kurs katılım belgelerini otomatik olarak karekodlu olarak alabileceklerdir.  

Kurslarla ilgili kayıt sürecine buradan ulaşabilirsiniz. İlginiz için bir kez daha çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum .

Tacettin İnandı, Okul Yöneticisi


Older topics...

Available courses

Kursun amacı epidemiyolojinin tanımı, kullanım alanları, tarihsel gelişimi, araştırmaların sınıflandırılması, vaka kontrol, kohort, kesitsel, tanımlayıcı, deneysel araştırmalar,  tanı testleri, geçerlilik, güvenirlik ve tutarlılık kavramları,  eleştirel okuma, araştırma etiği, morbidite, mortalite ve hastalık yükü ölçütleri, verilerin özetlenmesi ve sunumu,  taraf tutma ve karıştırıcı faktör kavramları, salgın kavramını, salgının saptanıp kontrol süreçleri, epidemiyolojide nedensellik, bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, kanıta dayalı tıp ve halk sağlığı, araştırma protokolü hazırlama, normal dağılım, standart sapma, standart hata, referans aralık, güven aralığı, p değeri hakkında bilgi ve beceri edinmektir.

Halk Sağlığı Okulu Web Sitesi

Gerek Sağlık Bakanlığı yapılanmasına uygun olarak gerekse diğer kamu ve özel sektör alanlarında bu şekilde yetişmiş personel ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Tıp, sağlık, fen ve sosyal bilimlerin lisans düzeyindeki mezunlarından halk sağlığı ve sağlık yönetimi alanlarında çalışanların sağlık hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirmesi ile sağlık mevzuatı ve sağlık insan gücü konularında gerekli bilgi edinmeleri ve bu alanda bilimsel araştırma yapabilecek beceriyi kazanmalarını sağlamak için tasarlanmış bir eğitim programdır.  Program uzaktan eğitimi tercih eden sağlık sektöründe yer alan profesyonelleri hedeflemektedir. 

Halk Sağlığı Okulu Web Sitesi

Kursun Amacı: Öncelikle halk sağlığı uzmanlık öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerine çevre sağlığı konularında bilgi ve beceri kazandırmak.

Canlıların içinde yer aldığı ve sürekli olarak canlı ve cansız öğeler ile ilişkide bulunduğu ortam çevre olarak nitelendirilmektedir. Hastalıkların, sakatlıkların önlenmesi ile sosyal ve psikolojik açıdan tam bir iyilik halinin sağlanması için fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyal ve kültürel çevresel etkenlerin saptanması, iyileştirilmesi ve korunması yöntemlerinin ve ekosistemlerin temel öğeleri ile ekolojik dengenin sürdürülebilmesi ilkelerinin katılımcılara aktarmak amacı ile bu kurs düzenlenmiştir.  Kurs çerçevesinde insan eli ile oluşan çevre kirliliğinin ve çevrenin bozulmasının ekosistemler üzerindeki yıkıcı etkisi ve sürdürülebilir yaşam üzerindeki etkilerini incelenecek, güncel çevresel sorunlar ve bunun sonuçları ile gelecekteki olası sonuçları tartışılacaktır.

Halk Sağlığı Okulu Web Sitesi


Kursun Amacı: Halk Sağlığı uzmanlık öğrencileri ile  yüksek lisans ve doktora öğrencilerine temel biyoistatistik konularında bilgi ve beceri kazandırmak.
Öğrenim Hedefleri
Kurs sonunda tüm katılımcıların aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmiştir
1. Biyoistatistikle ilgili temel kavramları tanımlayabilme, 2. Örnekleme yöntemlerinin temel özelliklerini açıklayabilme, 3. Araştırma konusuna uygun örnekleme yöntemini seçebilme ve uygulayabilme, 4. Araştırma konusuna uygun örneklem büyüklüğüne karar verme, 5. Dağılımları tanımlamak amacıyla kullanılan ortalama ve serpilme ölçütlerini hesaplayabilme, dağılımın yapısına uygun ölçütleri seçebilme, 6. Araştırma verilerinin normal dağılıma uygunluğunu değerlendirebilme, 7. Uygun önemlilik testini seçebilme, 8. Sık kullanılan parametrik ve nonparametrik önemlilik testlerini (t testleri, ANOVA, Mann Whitney U, Wilcoxon, Kruskal Wallis, Ki kare testleri) paket programlar yardımıyla uygulayabilme, 9. Paket programlar yardımıyla uygulanan önemlilik testlerinin sonuçlarını yorumlayabilme, 10. Paket programlar yardımıyla basit korelasyon ve doğrusal regresyon analizi yapabilme, analiz sonucunda bulunan değerleri yorumlayabilme, 11. Çoklu doğrusal regresyon ve lojistik regresyon analizlerinin kullanım amaçlarını açıklayabilme, 12. Paket programlar yardımıyla çoklu doğrusal regresyon ve lojistik regresyon analizi yapabilme ve elde edilen sonuçları yorumlayabilme, 13.Klasik psikometrik analizlerden temel geçerlilik ve güvenilirlik ölçütlerini hesaplayabilme, elde edilen ölçütleri yorumlayabilme, 14.  Mevcut istatistik yazılımlarının özelliklerini, sınırlılıklarını, kapasitelerini ve temel özelliklerini tanımlayabilme. Uygun analiz için doğru istatistik yazılımını belirleyebilme

Halk Sağlığı Okulu Web Sitesi

  Uzaktan eğitim becerileri online eğitim vermek isteyen tüm eğitimcilere dönüktür. Online sunum yapma, sınav hazırlama ve değerlendirme, ödev verme gibi becerilerin kazandırılmasını hedeflemektedir. Bunun için MoodleBigbluebutton ve Google Drive yazılımları kullanılacaktır. 


Halk Sağlığı Okulu Web Sitesi

Acil ve afet durumlarında CSÜS için Minimum Başlangıç Hizmet Sunum Paketi (MISP)Eğitimi, Kriz Durumlarında CSÜS İle İlgili Kurumlararası Çalışma Grubu (IAWG) üyeleri tarafından geliştirilmiştir. Çalışmanın ortakları,Cenevre Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu(UNFPA), Dünya Sağlık Örgütü, Sınır Tanımayan Hekimler(MSF) ve bu alanda çalışan kurumlardır. Bu eğitimde kullanılan materyaller; Doğu, Güneydoğu ve Pasifik Bölgesinde Kriz Döneminde ve Kriz Sonrası Cinsel ve Üreme Sağlığı Programı (SPRINT) ve IAWG online kurs araçlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.

Eğitim programının amacı: Eğitim programı, sağlık çalışanlarının acil ve afet durumlarında öncelikli Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) hizmetleri için koordinasyon becerilerini artırmayı amaçlamaktadır.


Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Eğitici Eğitimi Kursu, Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi kursunu tamamlayan ve eğitici olmak isteyenlere yönelik bir kurstur. Uzaktan sunum becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye temsilciliğinin işbirliği ile “Çocuk yaşta erken ve zorla evliliklere yönelik birinci basamakta sağlık hizmeti ve yönetim  kapasitesini artırma” başlıklı projesi kapsamında açılan kurstur. Kursun Amacı: Öncelikle halk sağlığı uzmanlık öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ülkemizde ve dünyada çocuk ve ergen sağlığı sorunlarının belirlenmesi için genel kavramlar, sorunları halk sağlığı bakışı ile irdeleyebilme, çocuk ve ergen sağlığının korunması ve geliştirilmesi için çözüm önerileri geliştirmeye yönelik bilgi ve tutum kazandırmaktır.


HASUDER Öğrenci Çalışma Grubu üyelerine yönelik, öğrencilerimizin halk sağlığının çalışma alanlarını tanımalarını ve temel halk sağlığı bilgilerini geliştirmelerini hedeflediğimiz eğitim programı.

Bu kursun amacı, depremler sonrası halk sağlığı hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde hakkında bilgi ve tutum kazandırmaktır.