Bu kursun amacı, depremler sonrası halk sağlığı hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde hakkında bilgi ve tutum kazandırmaktır.