Kursun Amacı: Öncelikle halk sağlığı uzmanlık öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ülkemizde ve dünyada çocuk ve ergen sağlığı sorunlarının belirlenmesi için genel kavramlar, sorunları halk sağlığı bakışı ile irdeleyebilme, çocuk ve ergen sağlığının korunması ve geliştirilmesi için çözüm önerileri geliştirmeye yönelik bilgi ve tutum kazandırmaktır.