Gerek Sağlık Bakanlığı yapılanmasına uygun olarak gerekse diğer kamu ve özel sektör alanlarında bu şekilde yetişmiş personel ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Tıp, sağlık, fen ve sosyal bilimlerin lisans düzeyindeki mezunlarından halk sağlığı ve sağlık yönetimi alanlarında çalışanların sağlık hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirmesi ile sağlık mevzuatı ve sağlık insan gücü konularında gerekli bilgi edinmeleri ve bu alanda bilimsel araştırma yapabilecek beceriyi kazanmalarını sağlamak için tasarlanmış bir eğitim programdır.  Program uzaktan eğitimi tercih eden sağlık sektöründe yer alan profesyonelleri hedeflemektedir. 

Halk Sağlığı Okulu Web Sitesi