Site announcements

Çocuk ve Ergen Sağlığı Kursu

Çocuk ve Ergen Sağlığı Kursu

by Tacettin İnandı -
Number of replies: 0

Kursun Amacı

Öncelikle halk sağlığı uzmanlık öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ülkemizde ve dünyada çocuk ve ergen sağlığı sorunlarının belirlenmesi için genel kavramlar, sorunları halk sağlığı bakışı ile irdeleyebilme, çocuk ve ergen sağlığının korunması ve geliştirilmesi için çözüm önerileri geliştirmeye yönelik bilgi ve tutum kazandırmaktır.

Öğrenim Hedefleri

Kurs sonunda tüm katılımcıların aşağıdaki bilgi ve tutumları kazanmaları hedeflenmiştir.

 • Çocuk haklarını ve çocuk ve ergenin sağlık hakkını tanımlayabilecek ve savunabilecek
 • Çocuk ve ergen sağlığının önemini, çocuk sağlığının biyolojik, psiko-sosyal, kültürel ve çevresel belirleyenlerini tartışabilecek
 • Çocuk ve ergen sağlığında önemli sağlık sorunlarını tartışabilecek ve bu sorunlara yönelik programları yorumlayabilecek
 • Çocuklu çağında sık görülen hastalıkları, korunma önlemlerini anlatabilecek ve halk sağlığı bakışıyla yorumlayabilecek
 • Çocuk ve ergenlerin okulda sağlık sorunlarını, nedenlerini, korunma ve geliştirilmesi için yapılabilecekleri anlatabilecek, halk sağlığı bakışıyla yorumlayabilecek
 1. Güç koşullar altındaki çocukların sağlık sorunlarını anlatabilecek ve halk sağlığı yaklaşımlarını tartışabilecek
 2. İhmal ve istismarı tanımlayabilecek, çocuk sağlığı üzerine etkilerini tartışabilecek
 • Çocuk işçiliğini tanımlayabilecek, çalışan çocuklar ile ilgili sorunları alınması gereken önlemleri tartışabilecek
 • Ergenlerde üreme sağlığı sorunlarını tanımlayabilecek ve çözüm önerilerini, üreme sağlığını geliştirmeye yönelik eylemleri tartışabilecek
 • Çocuk ve ergenlerde bağımlılık konusunu ve çözüm önerilerini tartışabilecek,
 • Türkiye'de çocuk sağlığı politikaları ve düzeyini tartışabilecek

Katılımcıların özellikleri

Halk sağlığı alanında yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık eğitimi almış veya alıyor olanlar, tıp, hemşirelik, ebelik lisans eğitimi almış ya da almakta olanlara yönelik olarak hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

 

Çocuk ve Ergen Sağlığı Kursu Konu Başlıkları ve Eğiticiler

 

KONU BAŞLIKLARI

EĞİTİCİ

SÜRE

1.                        

Çocuk Hakları – Çocuk ve Ergenin Sağlık Hakkı

Prof. Dr. Muzaffer ESKİOCAK

2

2.                        

Çocuk ve Ergen Sağlığının Psiko-Sosyal ve Kültürel Belirleyenleri

Prof. Dr. Bülent KILIÇ

2

3.                        

Çocukluk Dönemleri ve Çocuk Sağlığının Değerlendirilmesi (Çocuk ve Ergen Sağlığını Değerlendirme Ölçütleri)

Prof. Dr. Burcu TOKUÇ

2

4.                        

Çocuk ve Ergenlerde Büyüme: İzlenmesi ve Sorunlar

Prof. Dr. Burçin NALBANTOĞLU

2

5.                        

Çocuk ve Ergenlerde Psikososyal Gelişme: İzlenmesi ve Sorunlar

Dr. Özlem ÖNEN

2

6.                        

Çocukluk Çağı Bulaşıcı Hastalıklar-Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar (Korunma ve Kontrolü)

Dr. Öğr. Üyesi Burcu KÜÇÜK BİÇER

2

7.                        

Çocukluk Döneminde Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları

Prof. Dr. Ferdane OĞUZÖNCÜL

1

8.                        

Çocukluk Döneminde İshalli Hastalıklar

Prof. Dr. Ferdane OĞUZÖNCÜL

1

9.                        

Çocukluk ve Ergenlikte Bağışıklama

Prof. Dr. Muzaffer ESKİOCAK

2

10.                    

Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Sağlıklı Beslenme ve Beslenme Bozuklukları

Prof. Dr. Günay SAKA

2

11.                    

Çocuklar, Ergenler ve Fizikojeokimyasal Çevre Kirliliği

Doç. Dr. Gamze VAROL

3

12.                    

Çocuklar, Ergenler ve Bağımlılık (Tütün, Alkol, Madde, Teknoloji Bağımlılığı)

Prof. Dr. Gamze ÇAN

2

13.                    

Adölesan Dönemde Üreme Sağlığı

Prof. Dr. Türkan GÜNAY

Dr. Öğr. Üyesi Asya B. BABAOĞLU

3

14.                    

Okul Sağlığı

Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE

3

15.                    

Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Kaza ve Yaralanmalar

Doç. Dr. Neriman AYDIN

2

16.                    

Çocuk ihmali ve istismarı: Toplum temelli yaklaşım ile olgu tartışması

Prof. Dr. Deniz ÇALIŞKAN
Doç. Dr. Seda TOPÇU

2

17.                    

Çocuk İşçiliği ve Çalışan Çocuklar

Prof. Dr. Meral TÜRK

1

18.                    

Olağandışı Durumlarda Çocuk Sağlığı

Prof. Dr. Melikşah ERTEM

2

 

Önemli Tarihler

Kayıt Tarihi: Kursa herhangi bir zamanda kayıt olunabilir

Derslerin Başlangıcı/Bitişi: 25 Ocak – 18 Mart 2021

Sertifikaların Verilmesi: Kursun koşullarını tamamlayanlar, sistemden imzalı karekodlu katılım belgelerini otomatik olarak alacaklardır

Kurs Materyallerine Erişim: En az 2 yıl süre ile videolar, slaytlar, quiz vb erişim sağlanacaktır.

Kayıt adresi:  https://kurs.halksagligiokulu.org/moodle/login/signup.php? Sisteme ilk kez girenler için, daha önce kaydı olanların

Kurs kayıt süreci için tıklayınız


(Düzenleyen: Mithat Temizer - ilk gönderim: 20 Ocak 2021, Çarşamba, 12:38)

(Düzenleyen: Mithat Temizer - ilk gönderim: 20 Ocak 2021, Çarşamba, 12:38)