Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye temsilciliğinin işbirliği ile “Çocuk yaşta erken ve zorla evliliklere yönelik birinci basamakta sağlık hizmeti ve yönetim  kapasitesini artırma” başlıklı projesi kapsamında açılan kurstur.