Acil ve afet durumlarında CSÜS için Minimum Başlangıç Hizmet Sunum Paketi (MISP)Eğitimi, Kriz Durumlarında CSÜS İle İlgili Kurumlararası Çalışma Grubu (IAWG) üyeleri tarafından geliştirilmiştir. Çalışmanın ortakları,Cenevre Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu(UNFPA), Dünya Sağlık Örgütü, Sınır Tanımayan Hekimler(MSF) ve bu alanda çalışan kurumlardır. Bu eğitimde kullanılan materyaller; Doğu, Güneydoğu ve Pasifik Bölgesinde Kriz Döneminde ve Kriz Sonrası Cinsel ve Üreme Sağlığı Programı (SPRINT) ve IAWG online kurs araçlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.

Eğitim programının amacı: Eğitim programı, sağlık çalışanlarının acil ve afet durumlarında öncelikli Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) hizmetleri için koordinasyon becerilerini artırmayı amaçlamaktadır.